Obra social 2 cat

Obra social

Volem traduir l’amor de Déu en les nostres vides, en un servei integral i assistencial a les persones i grups socials més desfavorits de la nostra societat. I tot això a través de l’associació “Porta a l’Esperança”

L’Associació Sociocultural Porta a l’Esperança, es troba inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Tarragona, es va constituir el 2014.12.02, i té el seu origen en l’acció social desenvolupada per l’Església Evangèlica Baptista de Tarragona.
A conseqüència de la situació de crisi a la nostra ciutat vam crear un departament dins de la nostra estructura eclesial i el 2002 es van fer els tràmits necessaris i es va presentar la sol·licitud d’ajudes procedents dels excedents alimentaris de la UE que llavors distribuïa Creu Roja i al juliol de 2002 Creu Roja Tarragona ens notifica l’aprovació de la sol·licitud per part de la Comissió d’Aliments.
Des d’aleshores som una Organització Associada de Repartiment (OAR) encarregada de la distribució d’aliments entre els més necessitats i del desenvolupament de mesures d’acompanyament de forma gratuïta dins el marc del Programa Operatiu de Fons d’Ajuda Europeu a les persones més desfavorides (FEGA)

El nostre objectiu és contribuir a la millora de la nostra societat donant suport a les persones que es troben en situació de dificultat econòmica i social.

La nostra actuació està basada en criteris de bones pràctiques en la nostra gestió, ajustant-se al marc normatiu, ètic i procedimental dins el qual es desenvolupa la nostra tasca social.

La nostra motivació és poder servir d’ajuda a altres com a part del compromís social a què ens porta la nostra fe cristiana.

Programa d'activitats

Donar suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, en forma d’aliments, i / o assistència material bàsica i reforçant la inclusió social.
Fomentar el compromís social, la solidaritat i col·laboració, potenciant el voluntariat i l’involucrar-se amb les persones i la societat que ens envolta.

Recollida i lliurament d’aliments i de productes d’higiene personal i de la llar

Es recullen, emmagatzemen i lliuren en forma de lots, aliments i productes d’higiene personal i de la llar a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona.
Els aliments i productes que es distribueixen provenen de donacions voluntàries i particulars de membres de l’església evangèlica, i aportacions voluntàries d’altres particulars. També del Fons d’Ajuda Europea per als més desfavorits (FEAD) que ens assignen Creu Roja Tarragona, del Banc d’Aliments de Reus. A més a causa de l’increment de la necessitat, i que moltes vegades els aliments de què disposem són insuficients per cobrir la demanda, cal la compra per part de l’entitat d’aliments.

Mesures d’acompanyament complementàries

Informem dels recursos socials més propers fent entrega del tríptic informatiu elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat.
Suport per a la cerca de feina, ajuda per a la confecció de currículums, informació sobre consells pràctics a l’hora de presentar-se a una entrevista, com i on buscar feina, etc.
Suport a tràmits i gestions administratives.
Lliurament d’un altre tipus d’ajuda d’emergència segons necessitats i disponibilitat: mantes, roba, sabates, estris i materials per a la cura de nadons, etc.
Posar en coneixement dels serveis socials situacions d’emergència personal que ens arriben a la nostra entitat.

Suport a campanyes d’altres entitats socials de Tarragona

Aportem voluntaris regularment al Banc d’aliments de Reus per a les seves campanyes (El Gran Recapte, La Fam no fa vacances, etc.)
Col·laborem amb l’Hospital Joan XXIII organitzant donacions de sang a les nostres instal·lacions i fent difusió.
Donem suport activitats organitzades per la recollida de recursos per a algunes entitats com Joventut i Vida, Atreveix-te i altres que treballen a la ciutat donant difusió de les seves activitats (concerts, musicals, etc.)

Participació activa en projectes d’altres entitats

Participació en la campanya “Operació Nen del Nadal” que a Espanya es canalitza a través de l’ONG “Decisió” enviant caixes de sabates amb regals (joguines, material escolar, articles d’higiene i altres) per a nens en situació de necessitat en diversos països.
Som l’entitat de referència a Tarragona per a aquesta campanya.

Col·laboració amb l’esplai infantil “Tarraconens”

L’església evangèlica disposa de l’esplai infantil “Tarraconens”, dirigit per una educadora social que amb freqüència quinzenal realitza activitats lúdiques, i on s’ofereix berenar gratuït per als nens que hi assisteixen.

EQUIP DE TREBALL

L’equip de treball està format íntegrament per persones voluntàries, entre les quals es troben professionals del sector social i també persones amb molta experiència en la gestió administrativa.
Persones que inverteixen el seu temps, capacitats, diners, esforç, sense cap benefici econòmic.

RECURSOS

El nostre principal recurs és el voluntariat.
Actualment no hem rebut cap subvenció ni suport econòmic de cap administració pública.
Els nostres recursos provenen de donacions voluntàries de persones i del suport econòmic de l’església evangèlica.

CONTACTA

email: aspuertaalaesperanza@gmail.com

DIRECCIÓ

Carrer Monestir de Poblet, nr. 7 | 43002 Tarragona

España

Comments are closed.