La Nostra Identitat

La Nostra Identitat

¿Quins són els orígens de les Esglésies Baptistes?

Les Esglésies Baptistes remunten la seva ascendència històrica a la denominada reforma protestant del segle XVI, i en concret al moviment anabaptista. El nom de baptista fou adoptat a Anglaterra al segle XVII, perquè practicaven el baptisme per immersió, i això només a la gent que abans donava una professió de fe personal en Crist com al seu Salvador.

Però la història baptista no s’encetà aleshores; en realitat, aquestes esglésies eren les successores històriques d’aquelles esglésies cristianes que, des de temps apostòlics, han vingut defensant l’ús de les Sagrades Escriptures com a l’única regla de fe i pràctica en la vida cristiana.

Dins dels principis baptistes hi són els de la separació Església – Estat i la forma de govern congregacional, la promoció del dret de llibertat religiosa i el reconeixement de la Bíblia com a única norma de fe i pràctica.

Aquelles esglésies, netament bíbliques en la seva doctrina, patien la persecució al llarg dels segles per no conformar-se a l’església majoritària que estava en el seu afany el poder secular per eradicar el que ella considerava error.

Però Déu és fidel i sempre hi ha hagut a la terra creients disposats a arriscar les seves pròpies vides per principis bíblics abans d’agenollar-se davant les tradicions dels homes.

¿Quan sorgeix FIEIDE?


És fundada l’any 1957 com a una federació d’Esglésies independents, composada majoritàriament per Esglésies baptistes. Les diferents Esglésies locals tenen personalitat jurídica pròpia i actuen amb autonomia, mantenen alhora estretes relacions fraternals i plans d’actuació conjunts. És membre de la Federació Internacional d’Esglésies Lliures (IFFEC).

Comments are closed.